Всеукраїнський конкурс «Винахід року»

Всеукраїнський конкурс «Винахід року» проводиться Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» під егідою Державної служби інтелектуальної власності України з метою популяризації винахідницької та інноваційної діяльності серед широких верств науково-технічної громадськості України, заохочення роботодавців до впровадження у виробництво результатів інтелектуальної праці, а також для виявлення найбільш талановитих та перспективних розробок і привернення до них уваги вітчизняних та іноземних інвесторів і підприємців.
Конкурс проводиться щорічно з 2000 року.
У конкурсі беруть участь підприємства, установи, організації, дослідницькі групи незалежно від їх відомчої підпорядкованості та місцезнаходження, а також індивідуальні винахідники й розробники.
До участі в Конкурсі приймаються винаходи або корисні моделі, що охороняються чинними патентами України.
Детальну інформацію про умови участі в Конкурсі, правила підготовки матеріалів, критерії оцінки викладено в Положенні про Конкурс.

Бланки заяв, анкет учасники можуть отримати:

  • на сайті Винахід року;
  • у відділенні інновацій Укрпатенту (бульвар Лесі Українки, 26, м. Київ, 01133);
  • на Інтернет-сайтах Державної служби інтелектуальної власності України (www.sips.gov.ua), Укрпатенту (www.ukrpatent.org, www.iіі.ua)
  • електронною поштою (innovatika@iii.ua).

Ознайомитися з переліком та стислим змістом робіт переможців конкурсу «Винахід року» минулих років можна в розділі «МИНУЛІ КОНКУРСИ».

Інформація про перебіг та результати Конкурсу регулярно буде висвітлюватися в розділі «НОВИНИ» сайту «Винахід року», а також на сайтах Державної служби інтелектуальної власності України (www.sips.gov.ua), Укрпатенту (www.ukrpatent.org), відділення інновацій Укрпатенту (www.iii.ua).